Regulament

Crosul Toamnei – 2024

(cros pentru copii si adulţi)

19 octombrie 2024, localitatea Blăjel

 

 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL COMPETIŢIEI

Competiţia”Crosul Toamnei” (cros pentru copii si adulţi) este organizată de către Asociația Clubul Sportiv „Next Sports” Blăjel în parteneriat cu Primăria Blăjel,  Asociația Județeană „Sportul Pentru Toți”, Direcția Județeană Sport și Tineret Sibiu și Consiliul Județean Sibiu.

A.C.S. Next Sports Blăjel si Primăria Blăjel are drept scop promovarea alergării în aer liber si a unui stil de viaţă sănătos.

Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii si condiţiile din prezentul Regulament al Competiţiei.

Regulamentul este întocmit si va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la locul de desfăsurare al Competiţiei.

Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament si al legislaţiei în vigoare aplicabile si să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

 1. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data și locul desfăsurării Competiţiei:

Competiţia va avea loc în ziua de 19 octombrie 2024, în apropierea localității Blăjel.

Înscrierea, startul, sosirea în/din competiţie vor fi amenajate în zona Movilelor Blăjelului de la coordonatele: 46°13’14.2″N 24°20’17.4″E , precum și festivitatea de premiere.

Traseul de desfăsurare a întrecerilor va fi însemnat cu bandă de delimitare si va avea în anumite puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor, comisari de traseu. Acestia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranţa de către toţi competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.

Competiţia se desfăsoară conform mecanismului Competiţiei, asa cum este acesta detaliat în secţiunea 3 din prezentul Regulament.

 1. MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii si desfăsurarea Competiţiei

Această competiţie se adresează oricaror pasionaţi de alergare, oricărei persoane căreia starea de sănătate îi permite o alergare pe una din distanţele menţionate.

Competiţia va cuprinde 4 trasee distincte:

 1.  1200 m
 2.  4 Km
 3.  12 km
 4. 21 km

Vor fi urmatoarele categorii de vârstă:

 

Traseu 1200m 

 

 • 4-6 ani băieti + fete
 • 7-9 ani băieti + fete

 

Traseu 4 km:

 • 7-9 ani băieti + fete
 • 10-11 ani  masculin + feminin
 • 12-13 ani  masculin + feminin
 • 14 – 17 ani  masculin +feminin
 • 18 – 34 ani masculin +feminin
 • 35 – 49 ani masculin+feminin
 • 50+ ani masculin+feminin

Traseu 12 km:

 •  12-13 ani  masculin + feminin
 •  14 – 17 ani  masculin +feminin
 •  18 – 34 ani masculin +feminin
 • 35– 49 ani masculin+feminin
 • 50+ ani masculin+feminin

Traseu 21 km:

 • 18 – 29 ani masculin +feminin
 • 30 – 39 ani masculin+feminin
 • 40 – 49 ani masculin+feminin
 • 50 – 59 ani masculin+feminin
 • 60 + masculin + feminin

Nota: La înscriere se ia in considerare anul în care e născut concurentul, chiar dacă nu i-a împlinit încă.

Concurent născut în anul 1994: 2024 – 1994 = 30 => categoria de vârstă 30-39

3.2. Traseul de concurs

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare (garduri/balize de semnalizare amplasate la intersecţiile cu diverse străzi adiacente) si va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.

Punct de Alimentare:

 • Traseu 4 km: la km 2
 • Traseu 12 km: la km 6 și km 10
 • Traseu 21 km: la km 6, 10 și 16

Timp limita pentru traseul de 12 km: 2 ore de la Start

Timp limita pentru traseul de 21 km: 4 ore de la Start

3.3. Înscriere

Inscrierile se fac online până în 17.10.2024  și la fața locului vineri 18.10.2024 de la 19:00 la 21:00 și sambata de la 08:30 – 10:00. Taxa de înscriere e 80 lei/adult și 40 lei/copil până în 14 iulie 2024, din 15 iulie – 17 octombrie ora 12:00 130 lei/adult și 50 lei/copil, la fața locului 180 lei/adult și 60 lei/copil . Copii care participă pe traseul de 1200 m, au înscrierea gratuită (nu vor avea kit de participare).

Înscrierea ca alergător se realizează prin completarea formularului de înscriere de pe https://nextsports.ro/crosul-toamnei-blajel/, cu alegerea cursei dorite.

Pentru validarea înscrierii, achitarea taxei de participare trebuie făcută pe loc, cu cardul sau la fața locului în numerar.

Kiturile de înscriere  la traseele 4, 12 si 21 km sunt formate din: număr de concurs cu cip, ace de siguranță, gel sau baton, tricou de bumbac (primii 250 de participanți care au achitat). Inscrierea si plata dupa 1 oct nu garanteaza disponibilitatea marimii alese.

Număr maxim de participanți: 250 pers

3.4. Declaraţia pe propria răspundere

Toţi concurenţii vor completa si semna o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie.

Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi/tutore/reprezentant legal al acestora va completa si semna o declaraţie prin care îsi vor da acordul pe proprie răspundere cu privire la participare si vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical pentru participarea la această competiţie.

Declarația pe proprie răspundere pentru adulți se poate descărca de aici 

Declarația pe proprie răspundere pentru minori se poate descărca de aici 

3.5. Echipament si condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie folosind propriul echipament. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăsurare a competiţiei (inclusiv încălţăminte adecvată).

Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori si se vor înmâna concurenţilor după completarea si semnarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului a fiecărui concurent (pe partea din faţă), astfel încât să fie vizibile.

3.6. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire se va cronometra si timpul în care fiecare participant va reusi să parcurgă întregul traseu.

Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă.

Organizatorii își rezervă dreptul de a comasa o categorie dacă aceasta are mai puțin de 5 concurenți.

3.7. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către concurenţi, iar în zona start/sosire vor înregistra fiecare trecere a concurenţilor prin punctul respectiv. La sfârsitul cursei, aceste date vor fi cumulate si se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele respective.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

3.10. ANUNŢAREA SI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

3.10.1. Titluri si premii

Vor fi premiate în produse locurile 1, 2 si 3 de la fiecare categorie menţionată și pe open în bani la 4 km, 12 km și 21 km.

 1. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

4.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine A.C.S. Next Sports Blăjel care se ocupa de implementarea evenimentului si care pune la dispoziţie arbitrii si voluntarii necesari bunei desfăsurări a competiţiei.

Pe durata desfăsurării cursei, participanţii nu pot părăsi traseul de alergare si nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând si culoarul de delimitare trasat de către organizatori si marcat cu bandă. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării sunt rugaţi să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa arbitrul de traseu din acea locaţie despre acest abandon.

Competiţia va beneficia de asistenta medicala pentru cazuri de accidentări care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăsurării normale a derularii evenimentului.

Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de catre organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliție, dacă va fi cazul.

4.2. Condiţii administrative (generale)

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câstigătorilor si premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista câstigătorilor va fi publicată după data evenimentului pe site-ul nextsports.ro.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii 677/2001 si a regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câstigătorilor la prezenta Competiţie si să leutilizeze conform prezentului Regulament, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere si legislaţiei în vigoare.

Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăsurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Acestia vor putea folosi fie cosurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri pusi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deseurilor si depunerea acestora în containerele aflate în zonă.

Este interzisa impingerea, tractarea sau acordarea oricarui ajutor unui concurent, indiferent daca ajutorul vine de la un alt concurent sau din exterior. Sportivii care surpinsi/reclamati vor fi descalificati.

Organizatorii îsi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei.