Modul de intrare în posesie al serviciilor comercializate
Ridicarea kitului de participare

Ridicarea kitului de concurs se va face pe baza actului de identitate (CI sau certificat de nastere in cazul minorilor mai mici de 14 ani) si a declaratiei pe proprie raspundere semnata de catre participant. Declaratia va fi trimisa fiecarui participant odata cu emailul de confirmare a inregistrarii.

Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi/tutore/reprezentant legal al acestora va completa si semna o declaraţie prin care îsi vor da acordul pe proprie răspundere cu privire la participare si vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical pentru participarea la această competiţie.

Kiturile vor fi inmanate exclusiv in ziua si intervalul orar anuntate pe site-ul evenimentului in sectiunea ” Competiții”. In cazul in care participantul nu poate ajunge sa ridice kitul, declaratia trebuie semnata de participant si un martor care poate ridica si inmana kitul.

In cazul probei Family Run, un membru poate ridica kiturile de participare pentru toata familia cu conditia sa aiba declaratii semnate pentru fiecare dintre participanti, fie ei adulti sau minori, si copie dupa actele de identitate (CI/Certificat de nastere).